sterrenkunde

Sterrenkundige projecten

Voor kijkerbouw en/of sterrenkundige projecten wordt in overleg met de werkgroepleiders en de school een werkplan opgesteld. Indien men zich daaraan houdt kan worden gegarandeerd dat na maximaal 50 werkuur er een degelijk instrument ter beschikking staat. Minimumleeftijd van de leerlingen is vanf 10 jaar voor de bouw van een telescoop. Eender welke studierichting in het secundair onderwijs is welkom, er wordt een plan opgesteld volgens de mogelijkheden.Kijkerbouw VSRUG richt zich meer en meer naar scholen en individuele studenten. Niet enkel een kijker bouwen is het doel, maar evenzeer het gebruik van de kijker en de praktische sterrenkunde op zich.Dus ook scholen of leerlingen die reeds een telescoop bezitten, welk type dan ook, kunnen we begeleiden. Ook scholen zonder een telescoop: we kunnen een exemplaar in bruikleen geven. Samen met een astro-webcam. Vanaf schooljaar 2014-2015 werden de schouders gezet onder vijf specifieke projecten (zie presentaties in pdf formaat)